Acasa
Despre noi
Intrebari frecvente
Cont Client
Contact

2_Novena de Craciun- II

2_Novena de Craciun- II

 

P. Domnului care va veni,

veniţi cu toţi să ne-nchinăm!

C. Domnului care va veni,

veniţi cu toţi să ne-nchinăm!

 

P. Bucură-te, fiica Sionului şi te veseleşte, fiica Ierusalimului,

căci în ziua în care va veni Domnul va fi lumină pe pământ

şi munţii vor străluci de măreţie,

şi din dealuri vor ieşi izvoare de lapte şi miere,

căci va veni Prorocul cel mare

şi el va înnoi Ierusalimul.

C. Domnului care va veni,

veniţi cu toţi să ne-nchinăm!

 

P. Va veni Dumnezeu şi Om din casa lui David ca să domnească;

îl veţi vedea şi se va bucura inima voastră.

C. Domnului care va veni,

veniţi cu toţi să ne-nchinăm!

 

P. Va veni Dumnezeu, Apărătorul nostru, Sfântul lui Israel,

având pe capul său coroana regească

şi va stăpâni toate mările şi tot pământul.

C. Domnului care va veni,

veniţi cu toţi să ne-nchinăm!

 

P. Domnul se va arăta şi nu ne va înşela;

de va zăbovi, aşteaptă-l,

căci va veni şi nu va întârzia.

C. Domnului care va veni,

veniţi cu toţi să ne-nchinăm!

 

P. Domnul se va coborî ca roua în lâna moale

şi în timpul stăpânirii lui va fi dreptate şi multă pace

şi se vor pleca în faţa lui toţi stăpânitorii pământului

şi-i va sluji lui toată omenirea.

C. Domnului care va veni,

veniţi cu toţi să ne-nchinăm!

 

P. Ni se va naşte un Prunc şi se va chema Dumnezeu cel Puternic

şi va sta pe tronul tatălui său David şi va domni

având în mâna sa toată puterea.

C. Domnului care va veni,

veniţi cu toţi să ne-nchinăm!

 

P. Betleem, oraşul celui preaînalt,

din tine va ieşi Stăpân pentru poporul lui Dumnezeu

şi va fi preamărit între toate popoarele

şi va fi pace pe pământul nostru.

C. Domnului care va veni,

veniţi cu toţi să ne-nchinăm!

 

(La 24 decembrie se adaugă:)

 

P. Mâine se va şterge vinovăţia lumii

şi asupra noastră va domni Mântuitorul lumii.

C. Domnului care va veni,

veniţi cu toţi să ne-nchinăm!

 

Imnul

 

Un sol, venit din cer de sus,

Vesteşte lumii pe Isus;

Prin harul Duhului preasfânt,

Isus coboară pe pământ.

 

Mesia, Miel nevinovat,

Al nostru jug l-a scuturat;

Şi ne-a adus venirea lui

Milostivirea cerului.

 

Stăpânul sfânt al veacului

Îmbracă chipul robului;

Pe rob să-l scape de păcat,

Ca să nu piară ce-a creat.

 

Iar tu, ce porţi plină de har

Pe cel ce-i sfânt fără hotar;

Tu te-ai legat cu jurământ,

Mireasa Duhului Preasfânt.

 

Şi-ai zămislit pe Creator

Pe-al lumii Răscumpărător;

Fă să răsară în curând

Al nostru Soare pe pământ.

 

Să fie slavă Tatălui

Asemenea şi Fiului

Şi Duhului mângâietor

Acum şi-n vecii vecilor. Amin.

 

Psalmul

 

1.În ceruri şi pe pământ să fie bucurie

şi munţii să cânte laude.

2.Să se reverse din munţi bucurie

şi dreptate între oameni.

3.Căci va veni Domnul nostru

şi de cei săraci se va milostivi.

4.Să se deschidă cerurile şi Cel drept

să coboare să se deschidă pământul

şi să-l dea pe Mântuitorul.

5.Doamne, de noi adu-ţi aminte,

vino şi ne mântuieşte.

6.Mila ta, Doamne, ne-o arată

şi dă-ne mântuirea ta.

7.Trimite, Doamne, pe Stăpânitorul pământului

ca să mântuiască pe fiica Sionului.

8.Vino şi ne mântuieşte, Doamne Dumnezeul puterilor,

arată-ne faţa ta şi vom fi mântuiţi.

9.Vino, Doamne, şi ne vizitează în pace

ca să ne bucurăm înaintea ta cu inimă curată.

10.Ca să cunoaştem calea ta pe pământ

şi mântuirea între popoare.

11.Arată puterea ta, Doamne, şi vino

ca să ne mântuieşti.

12.Vino, Doamne, şi nu întârzia,

uşurează de fapte rele pe poporul tău.

13.O, dacă ai rupe cerurile şi te-ai coborî

în faţa ta munţii s-ar netezi.

14.Vino, Doamne, şi faţa ta ne-o arată

Tu care stai peste Heruvimi.

15.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

16.Precum era la început şi acum şi pururea

şi-n vecii vecilor. Amin.

 

Lectură

"Mielul fără pată, născut din veşnicie, preot după rânduiala lui Melchisedec, ne deschide cale nouă; el este regele dreptăţii în veşnicie. "

 

P. Cuvântul Domnului.

C. Mulţumim lui Dumnezeu.

 

Antifona

Iată, vine Mielul, Regele nostru;

El va rupe jugul robiei noastre.

 

Magnificat

 

1. Sufletul meu

preamăreşte pe Domnul.

2. Şi duhul meu tresaltă de bucurie,

în Dumnezeu, Mântuitorul meu,

3. Căci a privit la smerenia slujitoarei sale;

iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită.

4. Căci lucruri mari mi-a făcut Cel Puternic

şi numele lui e sfânt.

5. Milostivirea lui dăinuieşte din neam în neam

peste cei ce se tem de dânsul.

6. El arată puterea braţului său

risipeşte pe cei mândri în inima lor.

7. Dă jos de pe tron pe cei puternici

şi-i înalţă pe cei smeriţi.

8. Pe cei flămânzi îi copleşeşte cu daruri,

iar pe cei bogaţi îi lasă cu mâinile goale.

9. A sprijinit pe slujitorul său Israel,

amintindu-şi de îndurarea sa.

10. După cum a promis părinţilor noştri,

lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

 

Antifona

Iată, vine Mielul, regele nostru;

El va rupe jugul robiei noastre.

 

P. Doamne, ascultă rugăciunea mea.

C. Şi strigarea mea să vină la tine.

 

Să ne rugăm:

Grăbeşte-te, te rugăm, Doamne, şi nu mai întârzia şi trimite-ne ajutorul puteri tale cereşti, pentru ca noi care ne încredem în bunătatea ta, să ne putem bucura de mângâierea sosirii tale. Care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.