Acasa
Despre noi
Intrebari frecvente
Cont Client
Contact

Mantia sfanta in cinstea Sf. Iosif

Mantia sfanta in cinstea Sf. Iosif

MANTIA SFÂNTĂ ÎN CINSTEA SFÂNTULUI IOSIF

“Sfânta Mantie” este o rugăciune specială recitată pentru a obține ocrotirea sfântului Iosif. Aceste Rugăciuni sunt recitate timp de treizeci de zile consecutive, pentru a aminti cei treizeci de ani de viață ai sfântului Iosif alături de Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Isuse, Iosife și Marie, vă dăruiesc inima și sufletul meu.
Trei Slavă Tatălui în cinstea Preasfintei Treimi (mulțumindu-i că l-a înălțat pe sfântul Iosif la o demnitate cu totul excepțională)

Oferire
Iată-mă sfinte Iosife, prosternat cu pietate înaintea ta, îți prezint această Mantie prețioasă împreună cu hotărârea devoțiunii mele fidele și sincere.
Tot ceea ce voi putea face în cinstea ta, în timpul vieții mele, intenționez să să fac, pentru a-mi arăta toată iubirea mea față de tine. Ajută-mă sfinte Iosife! Fii alături de mine acum și în toată viața mea, dar mai ales în ceasul morții mele, așa cum tu i-ai avut alături pe Isus și pe Maria, pentru ca să te pot cinsti într-o zi în patria cerească pentru toată veșnicia. Amin.
O slăvite sfinte Iosife, prosternat înaintea ta, te cinstesc cu evlavie și-ți ofer această prețioasă culegere de rugăciuni, în amintirea nenumăratelor tale virtuți.
În tine s-a împlinit visul misterios al vechiului Iosif, care a fost prefigurarea ta, pentru că te-a înconjurat, nu numai Soarele divin cu razele sale foarte strălucitoare, dar și mistica Lună Maria te-a luminat cu dulcea sa lumină.
O slăvite sfinte Iosife, așa cum exemplul lui Iacob, care s-a dus personal spre a se bucura cu fiul său preferat, înălțat pe tronul Egiptului, a slujit pentru a-i atrage după sine și pe ceilalți fii ai săi, la fel sper că exemplul lui Isus și al Mariei, care te-au cinstit cu tot respectul lor și cu toată încrederea lor, mă va atrage și pe mine, pentru a împleti în cinstea ta această mantie prețioasă.
O mare Sfânt, fă ca Domnul să îndrepte asupra mea o privire binevoitoare. Și așa cum vechiul Iosif nu i-a alungat pe frații vinovați, ba chiar i-a primit plin de iubire, i-a ocrotit și i-a salvat de la foame și de la moarte, la fel tu, o slăvite sfinte Iosife, prin mijlocirea ta, fă ca Domnul să binevoiască a nu mă părăsi niciodată în această vale de exil.
Dobândește-mi și harul de a mă păstra întotdeauna în numărul slujitorilor tăi devotați și, asemena lor, de a trăi liniștit sub mantia ocrotirii tale în fiecare zi a vieții mele și în momentul morții mele.

Rugăciune
Bucură-te o slăvite sfinte Iosife, păstrător al comorilor incomparabile ale Cerului și tată davidic al Aceluia care hrănește toate creaturile.
După Preasfânta Mamă tu ești Sfântul cel mai vrednic de iubirea noastră și de cinstirea noastră.
Dintre toți sfinții, tu singur ai avut cinstea de a-l crește, călăuzi, hrăni și îmbrățișa pe Mesia, pe care atâția profeți și regi doriseră să-l vadă.
Sfinte Iosife, salvează sufletul meu și obține-mi de la Milostivirea Divină harul pe care îl implor cu umilință.
Îți amintesc și sufletele binecuvântate din Purgator pentru ca tu să obții pentru ele marea alinare în durerile lor.
O puternice sfinte Iosife, care ai fost declarat patron universal al Bisericii, te invoc între toți sfinții, ca cel mai puternic ocrotitor al celor sărmani și binecuvântez de mii de ori inima ta, mereu gata să ajute orice fel de nevoi.
La tine, o iubite sfinte Iosife, apelează văduva, orfanul, cel părăsit, cel chinuit și tot felul de nenorociți.
Pentru că nu există durere, neliniște sau neplăcere, pe care tu să nu le ajuți plin de îndurare, binevoiește, pentru darurile pe care Dumnezeu le-a pus în mâinile tale, a-mi obține harul pe care ți-l cer.
Și voi sufletelor sfinte din Purgator, rugați-l pe sfântul Iosif pentru mine.

Trei Slavă Tatălui

Tu, o iubite Sfinte, care cunoști toate nevoile mele chiar înainte ca să ți le expun prin rugăciune, știi cât îmi este de necesar harul pe care ți-l cer.
Sufletul meu îndurerat nu găsește odihnă în mijlocul mâhnirilor. Nici o inimă omenească căreia să-i pot încredința neliniștea mea  nu mi s-a deschis și, chiar dacă aș găsi compasiune la vreun suflet caritabil, el nu m-ar putea ajuta. Tu însă ai dăruit mângâiere și pace, haruri și favoruri atâtor persoane care te-au rugat înainte de mine; pentru aceasta mă plec înaintea ta și te rog sub marea povară care mă apasă. La tine, o sfinte Iosife, alerg și sper că nu mă vei respinge, pentru că sfânta Tereza a spus și a lăsat scris în amitirile sale: ”Orice har i se cere sfântului Iosif, va fi acordat cu siguranță”.
O sfinte Iosife, mângâietor al celor întristați, ai milă de durerea mea și milă de sufletele sfinte din Purgator, care speră atât de mult din partea rugăciunilor noastre. O Sfânt măreț, prin totala ta ascultare față de Dumnezeu, ai milă de mine. Prin viața ta sfântă, plină de merite, ascultă-mă. Prin Numele tău preascump, ajută-mă. Prin inima ta preablândă, vino-mi în ajutor. Prin sfintele tale lacrimi întărește-mă. Prin cele șapte dureri ale tale ai milă de mine.
Prin cele șapte bucurii ale tale mângâie inima mea de orice rău al sufletului și eliberează-mă de trup.

Trei Slavă Tatălui

Ajută-mă prin ocrotirea ta sfântă și, cu milostivirea și puterea ta, obține-mi tot ceea ce îmi este necesar și mai ales harul de care am nevoie deosebită. Îți amintesc și sufletele dragi din Purgator, pentru ca să le obții scăparea grabnică de suferințele lor. O slăvite sfinte Iosife, nenumărate sunt harurile și favorurile pe care le obții pentru sărmanii suferinzi. Cei bolnavi, oprimați, calomniați, trădați, chinuiți și înfometați, imploră ocrotirea ta regească și sunt ascultați în cererile lor. Nu permite, o preaiubite sfinte Iosife, ca eu să fiu, printre atâtea persoane miluite, singura care rămâne lipsită de harul pe care ți l-am cerut. Arată-te și față de mine puternic și generos și-ți voi mulțumi ca marelui meu protector și eliberatorului deosebit al sufletelor din Purgator.

Trei Slavă Tatălui

O veșnic Părinte divin, pentru meritele lui Isus și ale Mariei, mă prostern cu respect în fața prezenței tale divine și te rog cu evlavie ca să binevoiești a primi hotărârea mea fermă de a persevera în rândul acelora care trăiesc sub ocrotirea sfântului Iosif.
Binecuvântează așadar prețioasa mantie, pe care eu i-o dedic astăzi lui ca zălog al evlaviei mele.
Trei Slavă Tatălui

ÎNCHEIEREA SFINTEI MANTII
O slăvite sfinte Iosife, care ai fost pus de Dumnezeu drept cap și păzitor al celei mai sfinte dintre familii, binevoiește a păzi din cer sufletul meu, care cere să fie primit sub mantia ocrotirii tale. Încă de acum, te aleg ca părinte, ocrotitor, călăuză, punând sub paza ta specială sufletul meu, trupul meu, tot ceea ce am și tot ceea ce sunt, viața mea și moartea mea.
(urmează textele prioritare):
Trei Slava Tatalui...