Acasa
Despre noi
Intrebari frecvente
Cont Client
Contact

NEFERICIT - COLOSENI 3:12-17

NEFERICIT - COLOSENI 3:12-17

CAND TE SIMTI NEFERICIT - COLOSENI 3:12-17

Viaţa comunitară

12 Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi, îmbrăcaţi-vă deci cu cu iubire milostivă, cu bunătate, cu umilinţă, cu blândeţe şi îndelungă răbdare!

13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertaţi-vă! Aşa cum v-a iertat Domnul, la fel [să vă iertaţi] şi voi!

14 Însă mai presus de toate acestea, [îmbrăcaţi-vă] cu iubire, care este legătura desăvârşirii!

15 Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos la care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup şi fiţi recunoscători!

16 Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin! Învăţaţi-vă şi îndemnaţi-vă unii pe alţii cu toată înţelepciunea în psalmi, în imnuri şi în cântări spirituale! Cântaţi lui Dumnezeu mulţumindu-i în inimile voastre!

17 Şi tot ceea ce faceţi în cuvânt sau faptă, toate [să le faceţi] în numele Domnului Isus, mulţumindu-i lui Dumnezeu Tatăl prin el!