Acasa
Despre noi
Intrebari frecvente
Cont Client
Contact

Novena la Doamna Noastra a Ajuturului Perpetuu

Novena la Doamna Noastra a Ajuturului Perpetuu

NOVENĂ CĂTRE DOAMNA NOASTRĂ A AJUTORULUI PERPETUU

ZIUA I

O Mamă a Ajutorului Perpetuu, cât de mult îmi place să vin să mă rog la picioarele imaginii tale miraculoase! Ea să trezească în mine sentimentele celei mai vii și filiale încrederi. Tu îl ții în brațe pe Isus, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu. El este Atotputernicul, Stăpânul absolut al vieții și al morții, Împărțitorul suveran al oricărui bine și al oricărui har. Și tu ești Mama sa. Ai așadar dreptul deplin de a-l ruga și de a fi ascultată. El de altfel, ne-a demonstrat adesea nouă, sărmanilor păcătoși, că nu știe și nu vrea să-ți refuze nimic.
Mă adresez așadar mijlocirii tale preaputernice, o Mamă a lui Isus, și te rog să-mi dai în timpul acestei novene harul…
[a se arăta aici intenția novenei].
Vin să te rog cu totală încredere, convins că tu însăți nu încetezi niciodată de a te ruga pentru fiii tăi, și deci și pentru mine.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Adu-ți aminte...

ZIUA
 II

O Mamă a Ajutorului Perpetuu, în acel prunc Isus, încă atât de slab pe care tu îl strângi la inima ta, tu nu-l vezi numai pe Fiul lui Dumnezeu, pe Fiul tău, dar și pe toți oamenii, deveniți prin voința lui Dumnezeu și prin acceptarea ta la Nazaret și pe Golgota, adevărații tăi fii. Tu nu uiți cuvântul Fiului tău de pe Calvar care, privindu-l pe ucenicul său Ioan și în el pe noi toți, ți-a spus: “Iată fiul tău!” (In 19,26).
O Mamă a mea, cu simplitatea unui fiu nefericit, vin să-ți spun cât de mult sufer și sunt ispitit de disperare. Totuși știu că sunt fiul tău și că tu asculți toate rugăciunile noastre. O Mamă a mea, tu cunoști cererea mea: ascult-o, pentru cea mai mare slavă a Fiului tău, Domnul meu.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Adu-ți aminte...

ZIUA III


O Mamă a Ajutorului Perpetuu, îmi place să contemplez imaginea ta binecuvântată. Ea îmi vorbește cu elocvență despre toate mărețiile tale. La dreapta, îl observ pe arhanghelul Gabriel, divinul sol care te salută cu titlul absolut unic de ”Plină de har”. La stânga, îl observ pe arhanghelul Mihael, a cărui prezență ne amintește că tu poruncești asupra tuturor oștirilor cerești. În mâna ta dreaptă, ții mâinile Regelui regilor. Toate acestea îmi amintesc că tu ești Femeia binecuvântată printre toate femeile, cea mai frumoasă podoabă a universului, singura creatură considerată vrednică de a deveni Mama Cuvântului întrupat. Tu ești Neprihănita, cu totul sfântă, capodopera celui Preaînalt. Tu ești Regina pământului și a cerului, marea cinste a omenirii noastre.
O Mamă admirabilă, departe de a mă înspăimânta, măreția ta incomparabilă nu face decât să mărească încrederea mea: dacă Dumnezeu, în bunătatea sa, te-a făcut atât de sfântă și atât de puternică, este pentru mântuirea noastră, și dacă tu te bucuri de privilegiile tale, este pentru că îți permit să ne vii mai bine în ajutor. O mamă incomparabilă, dă-mi harul pe care îl cer de la afecțiunea ta maternă.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Adu-ți aminte...

ZIUA IV


O Mamă a Ajutorului Perpetuu, privirea ta maternă întărește inimile noastre neliniștite și rănite. Tu ne apari ca Tulpina sfântă pe care înflorește Floarea oricărei curății și a oricărei virtuți, Isus al tău, Dumnezeul nostru. Oferindu-ni-l astfel nouă cu mâinile tale materne, inimile noastre se deschid mai larg spre venirea sa și spre planurile sale cu privire la noi. Pe fruntea ta strălucește o stea radioasă. Nu ești tu oare ”Steaua dimineții” care ne anunță ziua salvării și a mântuirii? Nu ești tu aceea care ne amintește promisiunea evanghelică a zilei fără apus și a veșniciei fericite? Nu ești tu ”Steaua mării” care face să strălucească speranța în mijlocul celor mai întunecate furtuni?
O Mamă preaiubitoare, cât de ușoară ne faci povara datoriei și dulce jugul lui Isus Cristos! Astfel, amintirea ta îmi aduce bucurie în inimă și invocarea numelui tău aduce pace în sufletul meu neliniștit. Permite-mi să-ți repet întotdeauna: o Mamă așa de vrednică de a fi iubită, eu te iubesc! Pentru tine și cu tine, îl iubesc pe Fiul tău divin! O sfântă Mamă a speranței ascultă-mă!

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Adu-ți aminte...

ZIUA V


O Mamă a Ajutorului Perpetuu, în sfânta ta imagine, găsesc alt motiv de speranță în bunătatea ta. Aici tu te arăți și ca Mamă a durerilor. Acela pe care tu îl strângi în brațe este Isus, răstignit în inima sa înainte de a fi în trupul său. Deja îi sunt prezentate instrumentele Pătimirii sale și tu suferi cu el la această vedere profetică.
Asemenea ție, o Marie, împărtășesc suferințele Fiului tău, și, asemenea lui, le împărtășesc pe ale tale. Compătimirea mea este cu atât mai vie, din moment ce păcatele noastre sunt acelea care, țintuindu-l pe Isus pe cruce, au torturat inima ta așa de plină de iubire. Astăzi, eu te rog în numele durerilor tale. Dă-mi căința de toate păcatele mele și curajul de a le evita în viitor. Binevoiește și a primi favorabil cererea pe care ți-o adresez în această novenă.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Adu-ți aminte...

ZIUA VI


O Mamă a Ajutorului Perpetuu, deoarece tu ești bună și ești Mama noastră, suferința te-a făcut compătimitoare față de durerile noastre. Această compătimire pentru noi, eu o văd în ochii tăi pătrunși de o înduioșătoare milă. Ei sunt mai puțin îndreptați spre Fiul tău divin decât spre sărmanii tăi fii de pe pământ. Cât este de plăcut, pentru sufletul apăsat, să întâlnească o inimă prietenoasă care să știe să compătimească. Dar când această inimă este cea a unei mame, și a unei mame ca tine, este una dintre cele mai mari mângâieri ale vieții. Vin așadar la picioarele tale pentru a-mi recăpăta curajul, o Mamă compătimitoare. Sunt sigur că tu nu-l părăsești pe fiul tău. Ascultă strigătul mizeriei mele. Spune-i sufletului meu cuvântul care mângâie și dă-mi harul pe care îl implor de la bunătatea ta.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Adu-ți aminte...

ZIUA VII


O Mamă a Ajutorului Perpetuu, tu ești Mijlocitoarea tuturor harurilor. Da, tu ești vistiernica Bunului Dumnezeu care vrea ca orice har să treacă prin mâinile tale înainte de a fi acordat.
Imaginea ta îmi amintește că tu ești Mama lui Isus, Mama durerilor, și ești Mama mea. Mamă a lui Isus, tu ești atât de strâns unită cu Inima Fiului tău. Mamă a durerilor, suferințele tale, unite cu acelea ale lui Isus, au cooperat la mântuirea noastră. Mamă a oamenilor, tu ai acceptat să vii în ajutorul nostru.
Da, o știu. Un suflet fidel în a te invoca este sigur de ocrotirea ta și un suflet ocrotit de tine, nu poate să se piardă. Așadar cu siguranță alerg la tine. Obține-mi, după exemplul tău, fidelitatea în slujirea intereselor lui Dumnezeu. Obține-mi și harul pe care în timpul acestei novene îl cer de la bunătatea ta maternă.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Adu-ți aminte...

ZIUA  VIII 

O Mamă a Ajutorului Perpetuu, un sentiment de teamă îmi chinuie uneori inima. Într-adevăr, când mă gândesc la mizeria mea,nu mă simt în stare să cutez a mă adresa ție și a-ți cere favorurile tale. Totuși blânda ta imagine pare să-mi spună: “Curaj, fiul meu! Nu sunt oare eu Mama milei care nu caută merite ce trebuie recompensate, dar boli ce trebuie vindecate? Titlul meu de Mamă a Ajutorului Perpetuu nu proclamă oare că Dumnezeu mă trimite la voi pentru a vă ridica în numele său din toate mizeriile voastre?”. Așadar fac astăzi apel la blândețea ta, o Marie. Încrederea mea se bazează numai pe bunătatea ta indulgentă și compătimitoare. De la tine vine protejarea mea, ajutorul meu, mângâierea mea în modul pe care îl consideri cel mai potrivit.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Adu-ți aminte...

ZIUA IX


O Mamă a Ajutorului Perpetuu, iată-mă ajuns la capătul acestei novene în care în fiecare zi am venit să mă plec la picioarele tale. Astăzi mai mult ca niciodată, rugăciunea mea se înalță spre tine, înflăcărată și încrezătoare. Nu pot să mă îndoiesc de aceasta; tu ai ascultat strigătul rugăciunii mele: îmi vei acorda ceea ce cer, sau un har încă mai prețios...
Pentru Fiul tău răstignit pentru noi, pentru durerile tale unite cu ale sale, pentru iubirea ta milostivă, pentru titlul tău de Mamă a Ajutorului Perpetuu, ascultă-mă, dacă aceasta este voința lui Dumnezeu.
O Mamă a mea, încrederea mea este atât de mare, încât, încă din acest moment, eu îți mulțumesc! Îți mulțumesc pentru harurile trecutului; îți mulțumesc pentru cele pe care le aștept de la iubirea ta inepuizabilă! O Mamă ajutătoare, așa cum Isus te-a dăruit nouă, dă-ni-l acum pe Isus pentru totdeauna, pentru că el este Harul harurilor. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Adu-ți aminte...