Acasa
Despre noi
Intrebari frecvente
Cont Client
Contact

Novena la Sf. Rita a

Novena la Sf. Rita a

NOVENĂ ÎN CINSTEA SFINTEI RITA A IMPOSIBELELOR

ZIUA I-a

O eminentă taumaturgă sfânta Rita, îndreaptă-ți ochii tăi milostivi spre mine, care sufer și plâng atât de mult!... Tu vezi sărmana mea inimă înconjurată de spini, sângerând de durere… Tu vezi, o scumpă Sfântă, că ochii mei nu mai au lacrimi, pentru că au vărsat atât de multe! Obosit și descurajat simt că însăși rugăciunea îmi moare pe buze… Voi trebui să disperez într-o astfel de situație grea a vieții mele? Vai, vino, o Rita, vino în întâmpinarea și ajutorul meu! Nu ești tu chemată de poporul creștin: Sfântă a imposibelelor, avocată a cazurilor disperate? Deci, onorează acest titlu implorând pentru mine harul pe care i-l cer lui Dumnezeu… [a exprima cererea].
Toți proclamă mărețiile tale, toți povestesc minunile cele mai răsunătoare săvârșite de Dumnezeu prin mijlocirea ta, eu singur voi rămâne dezamăgit, pentru că nu am fost ascultat de tine? Nu! Te rog să mijlocești pentru mine la Isus, pentru ca să aibă milă de durerile mele, și prin mijlocirea ta, o bună Rita, eu să pot obține ceea ce inima mea dorește cu înflăcărare.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui

Responsoriu vechi (de repetat în fiecare zi a novenei)
La numele Ritei se îndepărtează febrele, rănile și ciumele,
Bolile, durerile, diavolii și grindinele și furtunile.
Refr.: Orbilor, surzilor, muților, șchiopilor dă-le ajutor: copiii să implore, și să se întoarcă morții la viață nouă.
Nu dăunează fulgerele, nici cutremurul de pământ sau focul, obstacolele, pericolele, cursele, pentru tine nu mai au loc. - Refr.
Sfântă a imposibelelor tara noastra  te proclamă, te admiră alte popoare: Cascia aclamă numele tău. - Refr.
Tatălui dumnezeiesc și Fiului să-i fie laudă, slavă și cinste; laudă în toate secolele Iubirii veșnice. – Refr.

Ai însemnat-o, Doamne, pe slujitoarea ta Rita cu sigiliul Dragostei și al Pătimirii.

Rugăciune (de repetat în fiecare zi a novenei)
O Dumnezeule care ai binevoit să-i dăruiești sfintei Rita atât de mult har, încât i-a iubit pe dușmani iar pe frunte a purtat semnele Carității și Pătimirii tale, te rugăm, prin meritele sale și mijlocirea sa, să ne dai harul de a-i ierta pe dușmanii noștri și a medita durerile Pătimirii tale, astfel încât să dobândim răsplata promisă de tine. Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.

ZIUA A II-A
Eu văd cărarea vieții tale, o mare taumaturgă din Cascia, semănată de chinuri și spini foarte înțepători, care din păcate au sfâșiat inima ta. Tu ești într-adevăr, o Rita, martiră a celor mai crunte dureri pe care le-ai acceptat puțin câte puțin până ai golit amarul lor pahar. Considerând inima ta încercată în mod atât de dureros eu mă întorc înaintea ta spre a invoca harul pe care îl cer de la Dumnezeu… [a exprima cererea].
Tu știi ce înseamnă suferința inimii! Tu cunoști martiriul sufletului, pentru că te-ai mâhnit atât de mult, ai suferit atât de mult, de aceea vei fi gata să vii în ajutorul meu. Nu este oare adevărat că Domnul, în aceste timpuri atât de dureroase, a voit în mod minunat să  remarce frumoasa ta figură, dăruindu-ți cele mai răsunătoare minuni, pentru ca omenirea să ți se adreseze încrezătoare și să primească ajutor de la tine? Scumpă Sfântă, iată înaintea ta un suflet deznădăjduit care plânge și oftează; sper mult de la puternicul tău ajutor. O Rita, roagă-te Mirelui tău ceresc Isus, pentru ca eu să pot dobândi ceea ce îi cer Dumnezeului meu, prin ocrotirea ta puternică
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui
Responsoriu și rugăciune ca în prima zi


ZIUA A III-A
Îmi întorc în zadar în jur privirea mea rătăcită din cauza durerii, și nu găsesc ușurare. Inimii mele deprimate nu-i surâde nici o speranță pământească și eu mă văd în mod inexorabil pierdut. Tu însă, o scumpă sfântă Rita, care strălucești ca un astru sclipitor de lumină suverană pe cerul Bisericii Catolice, luminează întunecosul meu drum și revarsă speranță în inima istovită. Da! Eu mă încred în tine și prin tine aștept harul dorit cu nerăbdare… [a exprima cererea]. Obține-mi acest har de la Isus Răstignit, pentru meritele acelor momente crâncene în care a fost încercată buna ta inimă, când din ascultare te-ai supus căsătoriei cu acela care trebuia să tortureze existența ta și pe care l-ai iubit cu sfințenie, încât ai plâns, dezolată, tragica lui moarte. Obține-mi acest har pentru eroica ta jertfă de a-i oferi lui Dumnezeu pe fiii tăi, înainte de a-i vedea pătați de păcat. Vai, ce martiriu pentru inima ta de mamă! Pentru ceea ce ai voit să suferi în mănăstire, pentru ceea ce Isus ți-a acordat să suferi, cu scopul de a te purifica prin durere, pentru atâtea neliniști și martirii, cere pentru mine harul pe care îl doresc cu ardoare.
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui
Responsoriu și rugăciune ca în prima zi


ZIUA A IV-A
Sfântă a imposibilelor, avocată a cazurilor disperate, sunt frumoasele tale titluri, pline de sfântă speranță, pentru sufletele încercate de durere. Pe drept ți se potrivesc, o dragă sfântă Rita de Cascia care în cazurile extreme ale existenței, în timp ce în jur este totul dezolare și moarte, vii ca o grădinăreasă cerească pentru a reînverzi speranța aridă din inimi. Din păcate în inima mea speranța a scăzut deja datorită durerii care urmărește în mod inexorabil! Povara nenorocirii mă apasă, nesiguranța mă înspăimântă și nu știu unde să mă adresez pentru a avea ajutorul dorit.
La tine alerg, o bună Rita, plin de încredere și sigur de ocrotirea ta. Prin puterea nijlocirii tale la tronul lui Dumnezeu, aștept harul pe care îl cer… [a exprima cererea].
Arată-te, încă o dată, puternică și milostivă, fă-mă și pe mine să cunosc că tu ești cu adevărat așa cum te aclam: Sfântă a imposibelelor, avocată a cazurilor disperate.
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui
Responsoriu și rugăciune ca în prima zi


ZIUA A V-A
O mireasă iubită a lui Isus, sfântă Rita din Cascia, iată-mă din nou la picioarele tale invitat de bunătatea ta față de inimile chinuite de durere. Tu vezi sărmana mea inimă distrusă de amărăciunile vieții. Speranța nu mai surâde, îndoiala cruntă năvălește asupra sufletului meu, scade încrederea și prăpastia înspăimântătoare a disperării se deschide sub picioarele mele.
Spune-mi, o Sfântă dragă, ce va trebui să fac într-o situație așa de grea? La cine trebuie să mă adresez într-un moment așa de tragic al vieții mele? Vai, dacă este adevărat că tu ești Sfânta cazurilor disperate, ajută-mă; vino în ajutorul meu, altfel mă simt pierdut! Și eu mă adresez ție care te-ai arătat întotdeauna milostivă față de cei suferinzi; și tu nu vei avea milă de mine? O, sfântă Rita, ești atât de bună! Tocmai din acest motiv mă recomand ție din toată inima mea, pentruu ca tu să-mi obții de la Isus harul pe care îl implor cu vie credință… [a exprima cererea].
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui
Responsoriu și rugăciune ca în prima zi


ZIUA A VI-A
O scumpă sfânta Rita, cerul a devenit de bronz, nici rugăciunea nu poate ajunge la tronul lui Dumnezeu. Știu că din păcate faptele mele rele sunt singura cauză a unei pedepse atât de mari. Îți mărturisesc că îmi lipsește curajul de a mă adresa lui Isus, deoarece am disprețuit de atâtea ori milostivirea sa și acum simt îngrozitoarea dreptatea. Văd că nu merit iertare și, închis în cea mai adâncă durere, plâng dezamăgit starea mea demnă de compătimire.
Spune-mi, o sfântă Rita, va trebui ca eu să disper? Nu! Isus mi-a dat în tine o puternică avocată, pentru ca tu să-mi obții de la Mirele tău ceresc iertarea păcatelor mele foarte grave și o voință hotărâtă de a nu-l mai ofensa. Cu o astfel de hotărâre fermă pe buze și în inimă mă adresez ție, o Sfântă taumaturgă, pentru ca tu să obții pentru mine de la Isus harul atât de necesar… [a exprima cererea] în acest ceas în care mă aflu obosit, dezolat, părăsit de toți. Un cuvânt al tău către Isus, o Rita, și Cerul se va deschide spre milostivire și iertare.
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui
Responsoriu și rugăciune ca în prima ziZIUA A VII-A
O preabună sfântă Rita, a cărei existență a fost întotdeauna amărâtă de fiere și durere, îndreaptă-ți privirea preaiubitoare spre mine. Rugăciunea mea, deși obosită și lâncedă, să ajungă la inima ta care cu siguranță se va pleca binevoitoare spre mine. Caritatea pe care ai arătat-o întotdeauna cu duioșie aproapelui în viața ta, cuvintele de pace, de mângâiere, sfaturile sfinte pe care le-ai dăruit tuturor, mă împing spre tine, în special acum când ești mare în Cer, o avocată a cazurilor disperate. În fața puterii tale, moartea dă înapoi, orbul primește lumina, șchiopul se ridică, paraliticul este însănătoșit, și toate bolile sufletului și ale trupului dispar; numai eu nu voi fi oare mângâiat prin mijlocirea ta? Nu vreau, nu pot să cred aceasta. Și eu sper cu tărie în ocrotirea ta, în mijlocirea ta la Dumnezeu și sunt sigur că se va întoarce pacea în inima mea și harul pe care îl implor… [a exprima cererea] îmi va fi acordat.
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui
Responsoriu și rugăciune ca în prima zi

ZIUA A VIII-A
O serafimă plină de dragoste față de Răstignit, văzându-te plecată la picioarele sale divine, privindu-te rănită la frunte de un spin al Mirelui tău Isus, încrederea mea în tine crește în mod minunat. Tu într-adevăr ești predilecta Domnului. El te-a distins printr-un dar regal, te-a făcut cu totul a sa. Vezi așadar, o scumpă sfântă Rita, că nu m-am înșelat, dacă în tine mi-am pus toată încrederea și m-am lăsat în mâinile tale miloase. Acum este momentul de a mă ajuta, dacă vrei. Acum existența mea are nevoie de ajutorul tău. Nu va fi zadarnică recurgerea mea la tine, pe care simt că te iubesc atât de mult. O puternică taumaturgă, cerească binefăcătoare invocată de toată lumea, te rog și te imlor, pentru iubirea pe care o ai față de Isus, să-i ceri pentru mine harul pe care îl implor… [a exprima cererea].
Nimic nu ți se refuză. Minunile, harurile și favorurile speciale, se obțin prin mijlocirea ta. Deci, eu aștept încă harul pe care, din toată inima, i l-am cerut Domnului.
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui
Responsoriu și rugăciune ca în prima zi


ZIUA A IX-A
Iată-mă, o dragă sfântă Rita, la sfârșitul acestei sfinte novena. Inima mea se simte reanimată pentru că a recurs la tine într-un moment atat de neliniștit ca acesta in care se află acum. Sunt sigur că ai obținut de la Isus harul pe care l-am cerut, dar dacă încă nu ar fi așa, înalț din nou glasul meu și îți cer îngăduință și milostivire.
O sfântă Rita, fă ca să nu mă îndepărteze de tine faptul de a fi fost mângâiat, fă-o pentru suferințele tale, pentru dragostea pe care ai avut-o față de sărmanii chinuiți, pentru iubirea pe care ai avut-o față de Isus și față de Mama sa Neprihănită, Maria, pentru venerația pe care ai avut-o față de spinul Domnului. Ajută-mă, mijlocește pentru mine. Este ultimul strigăt pe care ți-l adresez, Sfântă a imposibelelor, avocată a cazurilor disperate. Arată-te cu adevărat așa cum ești și obține-mi harul pe care l-am cerut [a exprima cererea].
Cu ajutorul tău îmi propun să-mi schimb viața mea foarte rea, să fiu apostol al Bunătății și Puterii divine, să merg la sanctuarul tău din Cascia, să contribui la cultul tău, ca mulțumire pentru favoarea cerească pe care am obținut-o prin mijlocirea ta, de la bunul nostru Mântuitor Isus.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slava Tatalui...
Responsoriu și rugăciune ca în prima zi