Acasa
Despre noi
Intrebari frecvente
Cont Client
Contact

Practica zilelelor de miercuri la Sf. Iosif

Practica zilelelor de miercuri la Sf. Iosif

PRACTICA ZILELOR DE MIERCURI ÎN CINSTEA SFÂNTULUI IOSIF

                   Slăvite Părinte ale meu sfinte Iosife, tu ai fost ales între toți sfinții; binecuvântat printre toți drepții în sufletul tău, pentru că a fost sfințit și plin de har mai mult decât cel al tuturor drepților, pentru a fi Soț vrednic al Mariei, Mama lui Dumnezeu, și vrednic tată adoptiv al lui Isus.
Să fie binecuvântat trupul tău feciorelnic, care a fost un altar viu al Dumnezeirii și locul unde s-a odihnit Ostia nepătată care a răscumpărat omenirea.
Biecuvântați ochii tăi iubitori, care l-au văzut pe Doritul neamurilor.
Binecuvântate buzele tale preacurate, care au sărutat cu gingașă afecțiune fața pruncului dumnezeiesc, în fața căruia tremură cerurile și-și acoperă fața Serafimii.
Binecuvântate urechile tale, care au auzit din gura lui Isus dulcele nume de tată.
Binecuvântată limba ta, care de atâtea ori a vorbit în mod familiar cu Înțelepciunea veșnică.
Binecuvântate mâinile tale, care au muncit atât de mult pentru a-l susține pe Creatorul cerului și al pământului.
Binecuvântată fața ta, care de atâtea ori s-a acoperit de sudoare pentru a-l hrăni pe cel care hrănește păsările cerului.
Binecuvântat gâtul tău, de care de atâtea ori s-a prins cu mânuțele sale și s-a strâns Pruncul Isus.
Binecuvântat pieptul tău, la care de atâtea ori și-a plecat capul și s-a odihnit Puterea însăși.
Slăvite sfinte Iosife, cât de mult mă bucur de aceste excelențe și binecuvântări ale tale!
Dar amintește-ți, Sfântul meu, că aceste haruri și binecuvântări, le datorezi în mare parte sărmanilor păcătoși, pentru că, dacă nu am fi păcătuit, Dumnezeu nu s-ar fi făcut prunc și nu ar fi pătimit din iubire față de noi și din același motiv nu l-ai fi hrănit și păstrat cu atâtea oboseli și sudori. Să nu se spună despre tine, o Patriarh foarte înalt, că în exaltare uiți de frații tăi tovarăși de nenorocire. Arată-ne așadar, de pe înaltul tău tron de slavă, o privire compătimitoare. Privește-ne întotdeauna cu milă iubitoare. Contemplă sufletele noastre atât de mult înconjurate de dușmani și atât de doritoare de tine și de Fiul tău Isus, care a murit pe o cruce pentru a le salva: desăvârșește-le, ocrotește-le, binecuvântează-le, pentru ca noi cinstitorii tăi, să trăim în sfințenie și dreptate, să murim în har și să ne bucurăm de slava veșnică în compania ta. Amin.
Salutări îngerești

Tatăl nostru
1.Fii binecuvântat, părintele meu sfinte Iosife: îngerii și drepții te umplu de laudă, pentru că ai fost ales pentru a fi umbra celui Preaînalt în misterul Întrupării.

Tatăl nostru
II.Fii binecuvântat, părintele meu sfinte Iosife: serafimii, sfinții și drepții să te copleșească cu laudă pentru soarta deosebită pe care ai avut-o, fiind ales ca tată al lui Dumnezeu însuși.

Tatăl nostru
III.Fii binecuvântat, părintele meu sfinte Iosife: tronurile, sfinții și drepții să te umple de laudă, pentru numele lui Isus pe care l-ai pus Mântuitorului la Circumcidere.

Tatăl nostru
IV.Fii binecuvântat, părintele meu sfinte Iosife: domniile, sfinții și drepții să te umple de laudă, pentru Prezentarea lui Isus la Templu.

Tatăl nostru
V.Fii binecuvântat, părintele meu sfinte Iosife: heruvimii, sfinții și drepții să te umple de laudă, pentru marile oboseli pe care ți le-ai impus pentru a-l salva pe Pruncul divin de persecuțiile lui Irod.

Tatăl nostru
VI.Fii binecuvântat, părintele meu sfinte Iosife: arhanghelii, sfinții și drepții să te umple de laudă, pentru multele suferințe pe care le-ai suportat în Egipt pentru a veni în ajutorul lui Isus și al Mariei.

Tatăl nostru
VII.Fii binecuvântat, părintele meu sfinte Iosife. Doresc ca puterile și toate creaturile să te laude, pentru imensa durere pe care ai simțit-o prin pierderea lui Isus și pentru incomparabila bucurie datorită regăsirii lui în Templu.

Tatăl nostru
Rugăciune finală
Preaslăvite sfinte Iosife, tată feciorelnic al lui Isus, adevărat soț al Fericitei Fecioare Maria, ocrotitor al sărmanilor muribunzi, încrezându-mă în puternica ta mijlocire, îți cer aceste trei haruri:
primul, de a-l sluji pe Isus cu acea silință și iubire cu care l-ai slujit tu;
al doilea, pentru a avea față de Maria acea reverență și încredere pe care le-ai avut tu;
al treilea, ca Isus și Maria să asiste la moartea mea așa cum au asistat la a ta. Amin.
Isuse, Iosife, Marie, vouă vă dăruiesc inima și sufletul meu.
Isuse, Iosife, Marie, fiți alături de mine în agonia finală.
Isuse, Iosife, Marie, în pace cu voi să-mi dau sufletul meu.