Acasa
Despre noi
Intrebari frecvente
Cont Client
Contact

Rozariul lacrimilor Mariei

Rozariul lacrimilor Mariei

ROZARIUL LACRIMILOR MARIEI

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Rugăciune inițială
O Isuse, Răstignitul nostru Divin, îngenuncheați la picioarele tale noi îți oferim lacrimile aceleia care te-a însoțit pe calea dureroasă a Calvarului, cu o iubire așa de înflăcărată și așa de compătimitoare.
Ascultă o bune Învățătorule rugăciunile noastre și cererile noastre, din dragoste față de lacrimile Preasfintei tale Mame. Dă-ne harul de a înțelege învățăturile dureroase pe care ni le dau lacrimile acestei Bune Mame, pentru ca să îndeplinim întotdeauna voința ta sfântă pe pământ și să fim socotiți vrednici de a te lăuda și slăvi pe vecie în cer.

Pe bobițele mari ale rozariului de 7 ori:
O Isuse, adu-ți aminte de lacrimile Aceleia care te-a iubit mai mult decât toți de pe pământ. Și acum te iubește în modul cel mai arzător în cer.

Pe bobițele mici de 49 de ori:
O Isuse ascultă rugăciunile noastre și cererile noastre.
Din iubire pentru lacrimile Mamei tale Sfinte.

La sfârșit se repetă de 3 ori:

O Isuse amintește-ți de lacrimile aceleia care te-a iubit mai mult decât toți de pe pământ.

Rugăciune de încheiere

O Marie, Mamă a Iubirii, Mamă a durerii și a Milei, noi îți cerem să unești rugăciunile tale cu ale noastre, pentru ca Fiul tău divin, căruia ne adresăm cu încredere, datorită lacrimilor tale, să asculte rugăciunile noastre și să ne dea, în afară de harurile pe care i le cerem, coroana gloriei în veșnicie.