Maison
De nous
Questions fr�quentes
Compte du Client
Contact

Litania Lauretana

Litania Lauretana

 

În luna iunie 2020, Papa Francisc a decis adăugarea a trei noi invocaţii în lista invocaţiilor Litaniei Lauretane: "Mater misericordiae", "Mater spei" şi "Solacium migrantium", adică "Maica milostivirii", "Maica speranţei" şi "Mângâietoarea migranţilor"

LITANIA LAURETANĂ

Doamne, miluieşte-ne,

Cristoase, miluieşte-ne,

Doamne, miluieşte-ne,

Cristoase, auzi-ne,

Cristoase, ascultă-ne,

Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi (*),

Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, (*)

Duhule Sfânt, Dumnezeule, (*)

Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, (*)

Sfântă Marie, roagă-te pentru noi! (**)

Sfântă Născătoare de Dumnezeu, **

Sfântă Fecioară a fecioarelor, **

Maica lui Cristos, **

Maica Bisericii, **

Maica milostivirii, **

Maica harului dumnezeiesc, **

Maica speranţei, **

Maică nepătată, **

Maică preacurată, **

Maică neprihănită, **

Maică pururea Fecioară, **

Maică vrednică de iubire, **

Maică minunată, **

Maica bunului sfat, **

Maica Creatorului, **

Maica Mântuitorului, **

Fecioară preaînţeleaptă, **

Fecioară vrednică de cinste, **

Fecioară vrednică de laudă, **

Fecioară puternică, **

Fecioară miloasă, **

Fecioară credincioasă, **

Oglinda dreptăţii, **

Tronul înţelepciunii, **

Pricina bucuriei noastre, **

Vas duhovnicesc, **

Vas vrednic de cinste, **

Vas vestit de cucernicie, **

Trandafir tainic, **

Turnul lui David, **

Turn de fildeş, **

Casă de aur, **

Chivotul legii, **

Poarta cerului, **

Steaua dimineţii, **

Tămăduitoarea bolnavilor, **

Scăparea păcătoşilor, **

Mângâietoarea migranţilor, **

Mângâietoarea mâhniţilor, **

Ajutorul creştinilor, **

Regina îngerilor, **

Regina patriarhilor, **

Regina profeţilor, **

Regina apostolilor, **

Regina martirilor, **

Regina mărturisitorilor, **

Regina fecioarelor, **

Regina tuturor sfinţilor, **

Regină zămislită fără de prihană strămoşească, **

Regină înălţată cu trupul la cer, **

Regina preasfântului Rozariu, **

Regina familiei, **

Regina păcii, **

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne,

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi!

V. Roagă-te pentru noi, regina preasfântului Rozariu.

R. Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Isus Cristos.

Să ne rugăm:

Doamne Dumnezeule, dăruieşte-ne, te rugăm, harul ca noi, slujitorii tăi, să ne bucurăm de sănătatea neîncetată a minţii şi a trupului şi, prin mijlocirea preasfintei Maria pururea Fecioară, să fim alinaţi în suferinţele vieţii pământeşti şi să ne bucurăm de fericirea veşnică. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Formula de încheiere a Litaniei mai cunoscută în popor, care apare în cartea de rugăciuni "Preces", este:

Să ne rugăm:

Dumnezeule, al cărui Unul-născut prin viaţa, moartea şi învierea sa ne-a pregătit răsplata mântuirii veşnice, dă-ne, te rugăm, harul ca, cinstind aceste mistere, prin Rozariul preasfintei Fecioare Maria să imităm ceea ce ele cuprind şi să dobândim ceea ce ele făgăduiesc, prin acelaşi Cristos, Domnul nostru. Amin.