Maison
De nous
Questions fr�quentes
Compte du Client
Contact

Litania in cinstea Sf. Iosif

Litania in cinstea Sf. Iosif

LITANIA SFÂNTULUI IOSIF

Doamne miluiește-ne:                                    Doamne miluiește-ne
Cristoase miluiește-ne:                                   Cristoase miluiește-ne
Doamne miluiește-ne                                     Doamne miluiește-ne
Cristoase auzi-ne:                                           Cristoase auzi-ne
Cristoase ascultă-ne:                                       Cristoase ascultă-ne
Tată din cer, Dumnezeule                               miluiește-ne pe noi
Fiule Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule    miluiește-ne pe noi
Duhule Sfânt, Dumnezeule                             miluiește-ne pe noi
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu              miluiește-ne pe noi
Sfântă Marie                                                    roagă-te pentru noi
Sfinte Iosife                                                     roagă-te pentru noi
Strălucită odraslă a lui David                          roagă-te pentru noi
Lumina Patriarhilor                                         roagă-te pentru noi
Soțul Născătoarei de Dumnezeu                      roagă-te pentru noi
Păzitorule curat al Fecioarei                            roagă-te pentru noi
Purtătorule de grijă al Fiului lui Dumnezeu    roagă-te pentru noi
Apărătorule neobosit al lui Cristos                  roagă-te pentru noi
Capul preasfintei familii                                  roagă-te pentru noi
Iosife preadrepte                                              roagă-te pentru noi
Iosife preacurate                                              roagă-te pentru noi
Ioasife preaînțelepte                                        roagă-te pentru noi
Iosife preaputernice                                         roagă-te pentru noi
Iosife preaascultătorule                                    roagă-te pentru noi
Iosife preacredinciosule                                   roagă-te pentru noi
Oglinda răbdării                                               roagă-te pentru noi
Iubitorule de sărăcie                                         roagă-te pentru noi
Pilda meșteșugarilor                                         roagă-te pentru noi
Podoaba vieții casnice                                        roagă-te pentru noi
Păzitorul feciorelnicilor,                                   roagă-te pentru noi
Sprijinitorul familiilor                                       roagă-te pentru noi
Mângâierea nenorociților                                  roagă-te pentru noi
Ocrotitorul celor care mor                                 roagă-te pentru noi
Groaza diavolilor                                               roagă-te pentru noi
Apărătorul Sfintei Biserici                                 roagă-te pentru noi
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta           
păcatele lumii:                                                     iartă-ne o Doamne
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta
păcatele lumii:                                                     asculă-ne o Doamne
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta
păcatele lumii:                                                     miluiește-ne pe noi

Să ne rugăm
O Doamne care ne-ai reînnoit prin darul tău, fă să umblăm înaintea ta pe căile sfințenie și ale dreptății, după exemplul și prin mijlocirea sfântului Iosif, bărbat drept și credincios, care la împlinirea timpurilor a cooperat cu marele mister al mântuirii noastre. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.