Maison
De nous
Questions fr�quentes
Compte du Client
Contact

Rugaciune de 30 de zile la Sf. Iosif

Rugaciune de 30 de zile la Sf. Iosif

RUGĂCIUNE DE TREIZECI DE ZILE CĂTRE SFÂNTUL IOSIF DE PE MUNTE

                 Rugăciune de recitat timp de treizeci de zile consecutiv în cinstea celor treizeci de ani pe care, după o pioasă credință, Patriarhul sfânt Iosif i-a trăit împreună cu Isus și Maria.

Fii mereu binecuvântat, slăvite Patriarh sfinte Iosife de pe Munte, părinte indulgent și amabil, prieten compătimitor al tuturor celor care suferă! Pentru acea tristă durere de care inima ta a fost străpunsă când ai considerat suferințele Copilului mântuitor și, în profetică viziune, ai contemplat rușinoasa sa Pătimire și moarte, te rog, ai milă de sărăcia mea și de nevoia mea; sfătuiește-mă în îndoielile mele și mângâie-mă în toate neliniștile mele.
Tu ești Părintele bun și Ocrotitorul orfanilor, avocatul celor lipsiți de apărare și patronul celor care sunt în nevoie și în descurajare. Nu trece așadar cu vederea rugăciunea cinstitorului tău: păcatele mele au atras asupra mea dreapta indignare a lui Dumnezeu și de aceea sunt înconjurat de supărări. La tine, iubitor ocrotitor al sărmanei și umilei Familii de la Nazaret, la tine alerg cerând ajutor și ocrotire. Ascultă-mă, așadar, și primește cu grija unui tată rugăciunea înflăcărată a unui fiu și obține-mi obiectul dorinței mele.
Ți-o cer:
Pentru milostivirea nemărginită a Fiului Veșnic al lui Dumnezeu care l-a făcut să ia natura noastră și să se nască în această vale de lacrimi; pentru acea durere și acel chin care s-a revărsat asupra inimii tale când, neștiind misterul întâmplat în Neprihănita ta Soție, erai pe punctul de a te despărți de ea; pentru acea oboseală, grijă și suferință pe care le-ai îndurat când ai căutat în zadar un loc la Betleem, pentru ca sfânta ta Fecioară să nască și negăsindu-l ai fost nevoit să cauți un grajd unde să se nască Răscumpărătorul lumii; pentru durerea pe care ai avut-o în a te prezenta la dureroasa vărsare a prețiosului sânge la Circumcidere; pentru bunătatea și puterea sfântului nume al lui Isus, pe care l-ai impus copilului adorat; pentru acea strâmtorare mortală pe care ai încercat-o auzind profeția sfântului Simeon prin care anunța că Pruncul Isus și preasfânta sa Mamă aveau să fie viitoarele victime ale iubirii sale foarte mari față de noi păcătoșii; pentru durerea și chinul care au inundat sufletul tău, când Îngerul ți-a descoperit că dușmanii săi îl căutau pe Pruncul Isus pentru a-l ucide și te-ai văzut obligat să fugi în Egipt cu El și cu Mama sa Preasfântă.
Ți-o cer:
Pentru toate suferințele, oboselile și chinurile pe care le-ai suferit în această călătorie așa de lungă și de dureroasă; pentru toate durerile pe care le-ai suferit în Egipt în unele ocazii când, în ciuda oboselii muncii tale, nu ai putut procura hrana pentru sărmana ta familie; pentru toate grijile pentru a-l apăra pe Pruncul Divin și pe Neprihănita sa Mamă, în timpul celei de-a doua călătorii, când ai primit ordinul de a te întoarce în țara ta natală; pentru viața așa de plină de pace pe care ai avut-o la Nazaret, amestecată cu atâtea bucurii și dureri; pentru tot chinul tău extrem în a rămâne trei zile lipsit de compania Pruncului adorabil; pentru bucuria pe care ai avut-o, când l-ai regăsit în Templu, și pentru inexplicabila mângâiere pe care ai simțit-o în căsuța din Nazaret, trăind cu Pruncul Divin; pentru acea minunată ascultare rămânând supus voinței tale; pentru acea durere pe care ai simțit-o continuu amintindu-ți de tot ceea ce Pruncul Isus trebuia să sufere când nu aveai să fii alături de el; pentru acea contemplare prin care ai considerat că acele picioare și acele mâini, acum așa de active în a te sluji, aveau să fie într-o zi străpunse de cuiele crude; pentru acel cap care se odihnea liniștit la inima ta și care avea să fie încoronat cu spini ascuțiți; pentru acel trup delicat, pe care cu gingășie l-ai ținut la pieptul tău și l-ai strâns la inima ta și care avea să fie biciuit, schingiuit și țintuit pe o cruce.
Ți-o cer:
Pentru acest eroic sacrificiu al voinței tale și cele mai bune afecte, prin care i-ai oferit Veșnicului Părinte ultimul și îngrozitorul moment în care Omul-Dumnezeu urma să moară pentru mântuirea noastră; pentru iubirea perfectă și exactitatea cu care ai primit porunca divină de a pleca din această lume și de a părăsi compania lui Isus și a Mariei; pentru preamarea bucurie care a inundat sufletul tău când Mântuitorul lumii, triumfând asupra morții și a iadului, a intrat în posesia împărăției sale, conducându-te la slavă cu onoruri speciale; pentru glorioasa Înălțare a Mariei Preasfinte și pentru inefabila fericire de care ea se va bucura pe vecie în prezența lui Dumnezeu.
O tată preaiubitor!
Te rog pentru toate suferințele, chinurile și bucuriile, să mă asculți și să-mi obții favorurile înflăcăratelor mele rugăciuni.
[aici se cere harul care se dorește a se obține prin mijlocirea sfântului Iosif]
Te rog, apoi, în favoarea tuturor acelora care se recomandă rugăciunilor mele, pentru ca să le dai ceea ce se cuvine mai mult, după planul lui Dumnezeu. Și în sfârșit, iubitul meu Ocrotitor și părinte sfinte Iosife de pe Munte, fii binevoitor față de noi în ultimele momente ale vieții noastre, pentru ca să putem cânta în veșnicie laudele tale în unire cu cele ale lui Isus și ale Mariei. Amin.
Sfinte Iosife de pe Munte, roagă-te pentru noi!