Home
About us
F.A.Q.
Client account
Contact

Coronita in cinstea Sf. Leopold Mandic

Coronita in cinstea Sf. Leopold Mandic

CORONIȚĂ ÎN CINSTEA SFÂNTULUI LEOPOLD MANDIC ÎN TIMPUL ÎNDURERĂRII

Sfântul Leopold obișnuia să spună: “Aveți credință! Dumnezeu este medic și medicament!”

1.O sfinte Leopold, îmbogățit de Veșnicul Părinte divin cu atâtea comori de har în favoarea celor care recurg la tine, te rugăm să ne obții o credință vie și o înflăcărată dragoste, prin care să rămânem mereu uniți cu Dumnezeu în harul său sfânt.
Slavă Tatălui
2.O sfinte Leopold, făcut de Mântuitorul divin instrument perfect al nemărginitei sale milostiviri în sacramentul pocăinței, te rugăm să ne obții harul de a ne spovedi adesea și bine, pentru a putea aveqa întotdeauna sufletul nostru curat de orice păcat și a realiza în noi perfecțiunea la care El ne cheamă.
Slavă Tatălui
3.O sfinte Leopold, vas ales al darurilor Duhului Sfânt, împărtășite din abundență de către tine la atâtea suflete, te rugăm să ne obții harul de a fi scăpați de atâtea întristări și chinuri care ne apasă, sau de a avea tăria de a suporta totul cu răbdare pentru a ne dobândi merite pentru cer.
Slavă Tatălui
4.O sfinte Leopold, în timpul vieții tale muritoare ai avut o iubire foarte duioasă față de Sfânta Fecioară, buna noastră mamă, și ai primit în schimb pentru ea favoruri atât de mari, acum când ești fericit aproape de ea, roag-o pentru noi, pentru ca să privească la mizeriile noastre și să se arate întotdeauna ca mama nostră milostivă.
Bucură-te Marie
5.O sfinte Leopold, care ai avut întotdeauna atât de mare compătimire față de suferințele umane și i-ai mângâiat pe atâția chinuiți, vino în ajutorul nostru; în bunătatea ta nu ne părăsi, dar mângâie-ne și pe noi acordându-ne harul pe care ți-l cerem.
Așa să fie.