Home
About us
F.A.Q.
Client account
Contact

Novena la Sf. Ioachim si Ana

Novena la Sf. Ioachim si Ana


NOVENĂ ÎN CINSTEA SFINȚILOR IOACHIM ȘI ANA - PĂRINȚII FERICITEI FECIOARE MARIA

Ziua I-a
O slăvită mamă a Mariei, sfântă Ana, pentru acea nebiruită răbdare cu care ai suportat chinuitoarea ta sterilitate, obține-ne și nouă o constantă resemnare în toate chinurile acestei vieți.
Slavă
Sfântă Ana, mama Mamei lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Rugăciune către sfântul Ioachim
(a se recita în fiecare zi)

O mare și slăvite sfânt Ioachim, cât sunt de fericit gândindu-mă că ai fost ales dintre toți sfinții spre a coopera la misterele divine și a îmbogăți lumea prin Mama lui Dumnezeu, Preasfânta Maria! Prin acest privilegiu deosebit ai devenit foarte puternic pe lângă Mamă și Fiu, pentru a ne obține harurile necesare. Cu o astfel de încredere alerg la ocrotirea ta și îți recomand toate nevoile mele și ale familiei mele, spirituale și temporale; îți recomand apoi harul particular pe care îl doresc și pe care îl aștept de la mijlocirea ta părintească… [a formula cererea] și pentru că ai fost model desăvârșit de viață interioară, obține-mi reculegerea și detașarea de toate bunurile trecătoare ale acestui pământ și o iubire vie și perseverentă față de Isus și de Maria. Te rog să implori pentru mine de la Părintele Veșnic evlavie și ascultare sinceră față de sfânta Biserică și de suveranul Pontif care o conduce, și te rog să-i ceri Domnului ca eu să pot trăi și muri în credință, speranță și dragoste, desăvârșite, invocând numele Preasfinte ale lui Isus și Mariei, și să mă mântuiesc. Amin.

Ziua a II-a
O slăvită mamă a Mariei, sfântă Ana, pentru fervoroasa și neîncetata rugăciune prin care cereai lui Dumnezeu să fii mângâiată prin fecunditate, obține-ne un adevărat spirit de rugăciune, pentru a înmulți în inima noastră sfinte virtuți.
Slavă
Sfântă Ana, mamă a Mamei lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Rugăciune către sfântul Ioachim (ca mai sus)

Ziua a III-a
O slăvită mamă a Mariei, sfântă Ana, pentru severa mortificare pe care ai unit-o cu rugăciunile tale, spre a fi mai ușor ascultată de Dumnezeu, fă ca și noi să însoțim fervoarea rugăciunii cu duhul mortificării, pentru a ne face demni de haruri cerești.
Slavă
Sfântă Ana, mamă a Mamei lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Rugăciune către sfântul Ioachim (ca mai sus)

Ziua a IV-a
O slăvită mamă a Mariei, sfântă Ana, pentru plăcuta insistență de care ai dat dovadă față de Inima lui Dumnezeu prin marile tale pomeni și opere de caritate, obține-ne de la Domnul o caritate asemănătoare cu a ta, pentru ca El să aibă milă de noi.
Slavă
Sfântă Ana, mamă a Mamei lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi
Rugăciune către sfântul Ioachim (ca mai sus)

Ziua a V-a
O slăvită mamă a Mariei, sfântă Ana, pentru sfânta încredere prin care ai sperat împlinirea dorințelor tale, obține-ne o încredere foarte tare, prin care să ne asigurăm favorurile Cerului.
Slavă
Sfântă Ana, mamă a Mamei lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Rugăciune către sfântul Ioachim (ca mai sus)

Ziua a VI-a
O slăvită mamă a Mariei, sfântă Ana, pentru marea recunoștință pe care ai arătat-o lui Dumnezeu când ai observat că devii mamă prin harul său, fă ca să fim întotdeauna agreabili și recunoscători față de Dumnezeu pentru favorurile continue pe care le primim de la El și să ne facem vrednici de a mai primi.
Slavă
Sfântă Ana, mamă a Mamei lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Rugăciune către sfântul Ioachim (ca mai sus)

Ziua a VII-a
O slăvită mamă a Mariei, sfântă Ana, pentru acea iubire curată și sfântă pe care ai simțit-o față de Maria când ai devenit preafericita sa mamă, fă să o iubim întotdeauna pe această Fiică a ta atât de sfântă și Mamă a nostră atât de dragă, pentru a ne face vrednici de ocrotirea ei.
Slavă
Sfântă Ana, mamă a Mamei lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Rugăciune către sfântul Ioachim (ca mai sus)

Ziua a VIII-a
O slăvită mamă a Mariei, sfântă Ana, pentru marea jertfă de a o oferi pe Copila ta încă din anii cei mai tineri slujirii divine a templului, fă-ne să-i putem jertfi cu sfânt curaj lui Dumnezeu orice lucru ar voi El să ne ceară, pentru a asculta de sfânta sa Voință și pentru a obține binecuvântările sale.
Slavă
Sfântă Ana, mamă a Mamei lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Rugăciune către sfântul Ioachim (ca mai sus)

Ziua a IX-a
O slăvită mamă a Mariei, sfântă Ana, pentru acea sfințenie fervoroasă cu care l-ai slujit pe Dumnezeu în toate zilele vieții tale, binevoiește a-l ruga pe Domnul să ne facă să trăim ca niște drepți și sfinți până la sfârșitul zilelor noastre.
Slavă
Sfântă Ana, mamă a Mamei lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Rugăciune către sfântul Ioachim (ca mai sus)