Maison
De nous
Questions fr�quentes
Compte du Client
Contact

Catre Sf. Ana

Catre Sf. Ana

CĂTRE SFÂNTA ANA

O alta rugaciune catre Sf. Ana


               O fericită sfânta Ana, iată-mă plecat înaintea ta, cu inima plină de cea mai sinceră venerație. Tu ești acea creatură privilegiată și în mod special iubită, care, pentru virtuțile extraordinare și sfințenia ta, ai meritat de la Dumnezeu însemnata favoare de a o naște pe Vistiernica tuturor harurilor, Femeia binecuvântată între toate femeile, Mama Cuvântului întrupat, sfânta Fecioară Maria.
Ținând cont de privilegii atât de sublime, binevoiește, te rog, preabună sfântă, să mă primești în numărul adevăraților tăi slujitori, la care aparțin și vreau să aparțin în toate zilele vieții mele. Ia-mă sub puternica ta ocrotire, obține-mi de la Dumnezeu imitarea virtuților cu care ai fost împodobită în mod atât de generos. Obține-mi harul de a cunoaște păcatele mele și de a simți o sinceră durere de ele, de a-i iubi cu ardoare pe Isus și pe Maria și de a îndeplini cu fidelitate și perseverență datoriile stării mele de viață.
Scapă-mă de toate pericolele vieții, asistă-mă în ceasul morții, pentru ca eu să fiu salvat și ajuns în cer să pot împreună cu tine, preafericită Mamă, să laud și să binecuvântez Cuvântul divin care s-a făcut om în sânul preacuratei tale fiice, Fecioara Maria. Așa să fie.