Home
About us
F.A.Q.
Client account
Contact

Novena la Sf. Paroh de Ars

Novena la Sf. Paroh de Ars

NOVENĂ ÎN CINSTEA SFÂNTULUI PAROH DE ARS

Ziua I-a
Sfinte Ioan Maria Vianney tu ai fost impresionat de iubirea nemărginită a lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Uimit de această bunătate infinită, tu ai voit să fii martorul neobosit al ei: “Ah, dacă ați ști cât vă iubește Dumnezeu…”. Zi de zi ai voit să rămâi fidel recomandării primate înainte de a pleca la Ars: ”Nu este multă iubire față de Bunul Dumnezeu, tu o vei spori!”. În ciuda dificultăților, a simți iubirea lui Dumnezeu a fost bucuria ta cea mai profundă: ”A-l iubi pe Dumnezeu și a fi iubiți de Dumnezeu, ce mare fericire!”. Sfinte Paroh de Ars, tu știi că eu aș voi să-l slujesc mai bine pe Dumnezeu, de la care am primit deja atât de mult și pentru aceasta aș voi să-l cunosc și să-l iubesc mai mult. Ajută-mă să-l iubesc, în ciuda dificultăților vieții, în ciuda lipsurilor mele și a suferințelor mele. Fă-mă să iau conștiință de iubirea infinită pe care Dumnezeu o are față de mine: să nu ezit niciodată să mă bazez pe el. Obține-mi harul de a crește în credință. Sfinte Paroh de Ars, eu am încredere în mijlocirea ta. Roagă-te și mijlocește pentru mine în special în timpul acestei novene pe care o recit pentru…
[a formula harul care se dorește].
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui.

Ziua a II-a
Sfinte Ioan Maria Vianney, în ciuda contradicțiilor, încercărilor și dificultăților, te-ai abandonat cu încredere Providenței și planurilor sale. Tu ai voit întotdeauna să împlinești numai voința lui Dumnezeu, chiar dacă realizarea ei părea imposibilă sau diferită de planurile tale. Tu ai fost confidentul atâtor intenții, atâtor suferințe și atâtor rugăciuni și le-ai pus în mâinile lui Dumnezeu și ale sfinților săi. Sfinte Paroh de Ars, tu care te-ai încredințat în mod total lui Dumnezeu, dă-mi o încredere profundă și filială în Providența Divină. Speranța de a fi cu Dumnezeu în veșnicie să-mi umple inima de curaj și de pace. Fidelitatea lui Dumnezeu să mă determine să mă încredințez tot mai mult, asemenea ție, voinței Sale, în ciuda lipsurilor mele, a încercărilor sau a dificultăților de orice fel. Oferirea zilnică a ceea ce sunt, a ceea ce fac, a crucilor mele și a bucuriilor mele, să dea un sens vieții mele. Roagă-te și mijlocește pentru mine în special în timpul acestei novene pe care o recit pentru…
[a formula harul care se dorește].
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui.

Ziua a III-a
Sfinte Ioan Maria Vianney, de câtă dragoste și umilință ai dat dovadă față de cei care se apropiau de tine! Erai așa de plin de iubirea față de Dumnezeu, încât o iradiai în jurul tău: “L-am văzut pe Dumnezeu într-un om”; va spune într-o zi un pelerin vorbind despre tine. În ceea ce-l privește pe aproapele, pentru a-l mângâia, a-l dezlega, a-l sfinți, te-ai jertfit până la limita extremă a puterilor. Caritatea și umilința sunt două dintre cele mai frumoase virtuți ale tale.
Sfinte Paroh de Ars, caritatea ta să-mi inspire o iubire mai mare față de Dumnezeu, o iubire care să se exprime în mod concret față de Dumnezeu și față de fiecare dintre frații mei. Fă să-l iubesc pe aproapele meu din toată inima și să recunosc în el chipul celui Înviat. Fă-mă să descoper, la școala ta, harul unei inimi umile, care se revarsă de dragoste, după exemplul lui Isus, singurul meu Mântuitor. Roagă-te și mijlocește pentru mine în special în timpul acestei novena pe care o recit pentru…
[a formula harul care se dorește].
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui.

Ziua a IV-a
Sfinte Ioan Maria Vianney, tu ai petrecut ore întregi în rugăciune în fața Preasfântului Sacrament, pentru a-i încredința lui Isus viața ta și slujirea ta, pentru a mijloci în favoarea acelora care îți erau încredințați. Tu ai fost un maestru și o călăuză pentru mulți în această contemplare a Misterului iubirii lui Dumnezeu. Încă din copilărie rugăciunea a fost respirația ta, refugiul tău și bucuria ta. A nutrit și orientat tot ministeriul tău și toată viața ta. Sfinte Paroh de Ars, să crească în inima mea – prin mijlocirea ta – gustul rugăciunii. Dorința de a fi inimă la inimă cu Dumnezeu, a acestei uniri intime cu Mântuitorul meu să se reverse asupra existenței mele. După exemplul tău să pot și eu găsi în ea tăria, bucuria și pacea, pentru a progresa în fiecare zi pe calea chemării mele, în special când survin dificultățile și îndoielile. Roagă-te și mijlocește pentru mine în special în timpul acestei novene pe care o recit pentru…
[a formula harul care se dorește].
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui.

Ziua a V-a
Sfinte Ioan Maria Vianney, care ai fost așa de hotărât față de păcat, dar așa de primitor și plin de compătimire față de păcătos, vin să-ți cer harul convertirii și al unei spovezi bine făcute. Tu erai gata să mai rămâi pe acest pământ o sută de ani “pentru a împăca un singur suflet cu Dumnezeu!”. Tu ai suferit agresiunile îngrozitoare ale diavolului și știi bine cât este de fragilă natura umană; tu ai învins dușmanul prin rugăciune, oferirea de tine însuți și pocăință. Sfinte Paroh de Ars, confessor neobosit, obține-mi o groază sfântă de păcat, harul căinței și al pocăinței desăvârșite pentru tot ceea ce m-a îndepărtat de Dumnezeu. Fă-mă atent și vigilent față de tot ceea ce poate să mă îndepărteze de Dumnezeu sau de frații mei și dă-mi tăria de a părăsi orice obicei rău. Cu ajutorul tău vreau să scap cu hotărâre de păcat și de spirala sa de rău, să mă las iertat de Dumnezeu și să mă cufund în Milostivirea sa fără limite. Practica mărturisirii să devină pentru mine un parcurs de sfințire, de convertire și de libertate. Roagă-te și mijlocește pentru mine în special în timpul acestei novene pe care o recit pentru…
[a formula harul care se dorește].
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui.

Ziua a VI-a
Sfinte Ioan Maria Vianney, marea și adesea unica ta mângâiere în lumea de aici a fost prezența reală a lui Isus în Preasfântul Sacrament. Tu ai fost impresionat de această prezență așa de simplă a Mântuitorului în mijlocul nostru. Bucuria ta a fost aceea de a dărui Euharistia enoriașilor tăi și pelerinilor pentru a-i hrăni din același Trup al lui Dumnezeu: ”Nu sunteți vrednici de el, dar aveți nevoie de el”. Sfinte Paroh de Ars, tu care în fiecare zi, în timpul Liturghiei, te-ai împărtășit cu bucurie, dă-mi un pic din fervoarea ta. Obține-mi dorința sinceră de a trage folos din fiecare împărtășire ca dintr-o vizită pe care mi-o face Domnul Slavei. Prin mijlocirea ta, să pot avea o conștiință mai profundă de prezența sa în Preasfântul Sacrament, pentru că, atunci când Domnul este prezent, alături de mine, totul este posibil, iar eu nu pot să mai am teamă de nimic. Ideea prezenței Sale Sfinte în mijlocul nostru să-mi dea bucuria, încrederea și dorința de a-l sluji mereu mai bine. Roagă-te și mijlocește pentru mine mai ales în timpul acestei novene pe care o recit pentru…
[a formula harul care se dorește].
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui.

Ziua a VII-a
Sfinte Ioan Maria Vianney, tu ai căutat întotdeauna să împlinești voința lui Dumnezeu cu o iubire inepuizabilă față de Biserica sa. Tu ai perceput, uneori chiar cu spaimă, măreția vocației sacerdotale și sărăcia celor care sunt chemați la ea. Tu reprezinți un model pentru toți preoții, și fiecare, încă și astăzi, vine să caute la tine harul fidelității și tăria de a-și îndeplini misiunea sa. Tu ești astfel ”marele frate” al Cerului pentru fiecare dintre noi, tu ne arăți calea de parcurs și ne însoțești. Sfinte Paroh de Ars, preot al Domnului, prin mijlocirea ta, să crească în mine iubirea față de Biserică. Eu să știu întotdeauna să discern în ea voința lui Dumnezeu, așa cum ai făcut tu, pentru a o sluji mai bine și în acest fel să-l slujesc pe Cristos. Rugăciunea mea pentru preoți să fie întotdeauna mai încrezătoare și perseverentă. Sfinte Paroh de Ars, ți-i încredințez pe toți parohii al căror patron ești astăzi. Roagă-te și mijlocește pentru mine, mai ales în timpul acestei novene pe care o recit pentru…
[a formula harul care se dorește].
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui.

Ziua a VIII-a
Sfinte Ioan Maria Vianney, tu ai avut o afectuoasă devoțiune față de Fecioara Maria pe care o numeai “poarta Cerului”. Tu ai voit ca ea să fie prezentă deasupra oricărei intrări în biserica ta ca o invitație de a ne încrede în ea pentru a ajunge mai bine la Cristos. Tu i-ai consacrat parohia ta și toată activitatea ta cu o iubire filială și o încredere totală. Sfinte Paroh de Ars, ajută-mă să mă rog și să o iubesc pe Maria, Mama mea. Eu să știu să mă încredințez ei, ocrotirii sale duioase, asemenea unui copil. Sub privirea ei și ocrotirea ei, eu să fiu călăuzit spre Domnul, Fiul său iubit. Prin rugăciunile ei, eu să păstrez curăția și bucuria. Și grație mijlocirii sale, și a ta, eu să pot spune întotdeauna Da voinței lui Dumnezeu. Roagă-te și mijlocește pentru mine mai ales în timpul acestei novene pe care o recit pentru…
[a formula harul care se dorește].
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui.

Ziua a IX-a
Sfinte Ioan Maria Vianney, primul cuvânt pe care l-ai adresat micului păstor, sosind la Ars, a fost: ”Tu mi-ai arătat drumul care duce la Ars, eu îți voi arăta calea Cerului”. Tu ai voit sa faci din toți enoriașii tăi sfinți, ai voit să-i conduci spre Tatăl, tu ai dorit ca ei să devină conștienți de splendida lor chemare: a participa la viața lui Dumnezeu pentru toată veșnicia. Sfinte Paroh de Ars, mărește în mine dorința după Cer. Eu să fiu stăpânit de dorința după sfințenie pentru a deveni mereu mai transparent față de iubirea lui Dumnezeu. Dorința vieții fericite să hrănească speranța mea și să devină o mărturie sinceră pentru toți aceia care trăiesc alături de mine. Eu să mă deschid tot mai mult față de harul sfințirii și să lucrez pentru a-l face rodnic în mine și în jurul meu. Și să mă angajez cu hotărâre și curaj pentru o viață creștină autentică. Roagă-te și mijlocește pentru mine mai ales în timpul acestei novene pe care o recit pentru…
[a formula harul care se dorește].
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui.