Maison
De nous
Questions fr�quentes
Compte du Client
Contact

N. la Doamna Noastra de la Lourdes

N. la Doamna Noastra de la Lourdes

NOVENĂ ÎN CINSTEA DOAMNEI NOASTRE DE LA LOURDES

Ziua I-a
Doamnă a noastră de la Lourdes, Fecioară Neprihănită, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, iată-mă la picioarele tale pentru a cere acest har…
[a indica intenția novenei]
Încrederea mea în puterea ta de mijlocire este de neclintit. Tu poți obține totul de la Fiul tău divin.
Propunere:
A face un act de împăcare cu o persoană ostilă sau de care ne-am îndepărtat din antipatie naturală.

Ziua a II-a
Doamnă a noastră de la Lourdes, care ai ales ca interpretă o slabă și sărmană copilă, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, ajută-mă să adopt orice mijloc pentru a deveni mai umilă și mai dăruită față de Dumnezeu. Știu că numai așa îți voi putea plăcea și voi obține asistența ta.
Propunere:
A alege o dată apropiată pentru a se spovedi și a o respecta.

Ziua a III-a
Doamnă a noastră de la Lourdes, de optsprezece ori binecuvântată în aparițiile tale, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, ascultă astăzi dorințele mele rugătoare. Împlinește-le, dacă, realizându-se, vor putea aduce slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor.
Propunere:
A face o visită la Preasfântul Sacrament într-o biserică. A încredința pe nume lui Cristos rudele, prietenii sau relațiile în dificultate. A nu-i uita pe cei răposați.

Ziua a patra
Doamnă a noastră de la Lourdes, tu, căreia Isus nu-i poate refuza nimic, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, mijlocește pentru mine la Fiul tău divin. Ia cu mâinile pline din comorile Inimii sale și răspândește-le asupra acelora care se roagă la picioarele tale.
Propunere:
A recita astăzi un rozariu meditat.

Ziua a V-a

Doamnă a noastră de la Lourdes, pe care niciodată nimeni nu te-a invocat în zadar, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, dacă tu vrei, nimeni dintre cei care te invocă astăzi nu va merge fără a simți efectul puternicei tale mijlociri.
Propunere:
A face la amiaza sau în seara acestei zile un post parțial spre ispășirea păcatelor proprii, precum și după intențiile acelora care se roagă și se vor ruga Madonei prin această novenă.

Ziua a VI-a

Doamnă a noastră de la Lourdes, tămăduitoare a bolnavilor, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, mijlocește pentru vindecarea bolnavilor pe care ți-i recomandăm. Obține-le o creștere a tăriei, dacă nu sănătatea.
Propunere:
A recita din toată inima un act de consfințire la Sfânta Fecioară.

Ziua a VII-a

Doamnă a noastră de la Lourdes care te rogi neîncetat pentru păcătoși, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, care ai călăuzit-o pe Bernardeta până la sfințenie, dă-mi acel entuziasm creștin care nu cedează în fața nici unui efort, pentru ca să domnească mai mult pacea și iubirea dintre oameni.
Propunere:
A vizita un bolnav sau o persoană singură.

Ziua a VIII-a

Doamnă a noastră de la Lourdes, sprijinul matern al întregii Biserici, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, ocrotește-l pe Papa nostru și pe episcopul nostru. Binecuvântează întregul cler și mai ales pe preoții care te fac să fii cunoscută și iubită. Adu-ți aminte de toți preoții răposați care ne-au transmis viața sufletului.
Propunere:
A da să se celebreze o liturghie pentru sufletele din purgator și a se împărtăși cu această intenție.

Ziua a IX-a

Doamnă a noastră de la Lourdes, speranță și mângâiere a pelerinilor, roagă-te pentru noi. Doamnă a noastră de la Lourdes, ajungând la capătul acestei novene, vreau deja să-ți mulțumesc pentru toate harurile pe care mi le-ai obținut în cursul acestor zile și pentru acelea pe care mi le vei mai obține. Pentru a le primi mai bine și a-ți mulțumi, promit că voi veni să mă rog ție cât mai degrabă posibil într-unul dintre sanctuarele tale.
Propunere:
A face o dată pe an un pelerinaj la un sanctuar marian, chiar foarte aproape de propriul loc de ședere, sau a participa la o reculegere spirituală.