Acasa
Despre noi
Intrebari frecvente
Cont Client
Contact

N. la Sarb. Adormirii Maicii Domnului - I

N. la Sarb. Adormirii Maicii Domnului - I
NOVENA LA SĂRBĂTOAREA ADORMIRII MAICII DOMNULUI

ZIUA I 
 
Mama iubita a Domnului, tu ai fost aleasă de Cel Atotputernic să-l nașți în lume, la timpul hotărât, pe Fiul sau veșnic.Tu ai corespuns în mod minunat chemării sale: l-ai adus pe lume și l-ai crescut pe bunul nostrum Mântuitor. Înălțat la cer, el te-a lăsat în mijlocul apostolilor, pentru a-i indemnma și a-i întări în misiunea lor grea. Astfel , ai devenit și Mama Bisericii care abia se năștea. Primește rugăciunea pe care ti-o adresăm pentru sfânta Biserica din misiuni. Atrage inimile celor înstrăinați de Dumnezeu și copleșește-le cu bogăția harului, pentru că toți oamenii să înțeleagă că rostul nostru pe pământ este să-l urmăm pe Fiul tău. Întărește unirea creștinilor din sânul Bisericii lui Cristos, ca lumea, văzând viață celor ocrotiți de tine, să-și caute mantuirea in îndrumările și grijă sfintei biserici , iar ție să îți aducă laude nesfârșite. Amin.
 
Tatăl Nostru…, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui…

ZIUA II – Suflet Matur
 
Întreagă ta viață , o, Preacurata Fecioara Marie, a fost un șir neîntrerupt de haruri, dar și o corerspundere din ce în ce mai conştienta la har. Astfel , tu, deși ai fost copleșită de har din prima clipă a vieții , ai progresat în virtute, odată cu vârsta, până ai ajuns la acea maturitate a credinței care nu își mai găsește locul pe acest pământ.
Mijlocește-ne și nouă harul de a dori și caută cu toată sinceritatea creșterea noastră sufletească. Ferește-ne, Mama bună , de acel progress superficial, care urmărește numai cele trecătoare. Însuflețește zelul acelora, care s-au dedicat slujirii lui Dumnezeu, pentru ca pildă lor să ne reamintească de râvna cu care ai muncit tu, pentru a dobândi fericirea cerească.
Vino în ajutorul celor distruși sufletește, mai ales al celor descurajați. Da-le o rază de speranța și fă-i părtași de meritele tale bogate. Amin.
 
Tatăl Nostru… , Bucură-te Marie…, Slavă Tatălui…

ZIUA III - Dorința vieții veșnice
 
Fecioara preasfântă viaţa ta a fost așa de binecuvântată de Dumnezeu, încât deja pe pamant, gustai bucuriile vieții veșnice. Totuși, viața, aceasta pământească împiedică nobilul tău suflet în elanul său spre Dumnezeu. De aceea, oricât de fericită ai fost pe Pământ doreai cu mare ardoare să ajungi în acel loc, unde să îl vezi față în față pe dumnezeu.
Atrage, Mama bună, și sufletele noastre spre cer. Ajută-ne să ne pregătim bine, pentru clipa în care îl vom întâmpină pe bunul Isus, că să ne bucurăm pe veci de vederea fetei sale.
Ai milă de cei muribunzi: ușurează-le durerile și întărește în sufletul lor încrederea în făgăduințele lui Dumnezeu. Ia-i sub ocrotirea ta, pe cei care mor în accidente, sau departe de cei dragi. Fii pentru ei Mama Iubitoare și ajută-i să ajungă în Cer. Amin.
 
Tatăl Nostru… , Bucură-te Marie…, Slavă Tatălui…

ZIUA IV – Transformarea minunată
 
O, Fecioara neprihănită, tu ai avut pe pământ un trup curat, dar care a fost supus durerii și oboselii, pentru ca suferind împreună cu Fiul tău, să mijlocesti pentru noi harul mântuirii. După ce ți-ai împlinit misiunea, Dumnezeu a transformat trupul tău, imbracandu-l în strălucire, pentru a se putea bucura de slava cerească.
Privește te rugăm la atâtea suferințe, care copleșesc firea noastră slabă. Ajută-ne să suportăm zi de zi, cu mai multă răbdare, necazurile care vin peste noi , și astfel, să ne formăm un trup cât mai rezistent și apt de muncă.
Încurajează-ne să înfrânăm tot mai mult pornirile dezordonate, pentru ca toate energiile din noi, să le folosim spre slava lui Dumnezeu și buna evolutie spirituală și materială a omenirii. Amin.
 
Tatăl Nostru… , Bucură-te Marie…, Slavă Tatălui…

Ziua  V- Înălțarea Preasfintei Fecioare
 
Preasfântă Maică a Domnului, trupul tău nevinovat și sfânt nu putea să vadă putrezirea. El merita să treacă direct la slavă în Paradis. Îngerii l-au purtat pe brațele lor până la tronul lui Dumnezeu și a primit locul de cinste lângă cel al Mântuitorului. Mijlocește-ne și nouă, bună Mamă, harurile necesare pentru a ne învrednici de învierea de apoi.
Ajută-ne să ferim trupul nostru de pângărirea păcatului și să ne hrănim adesea, cu vrednicie, din taina trupului și sângelui lui Cristos, care este garanția unei învieri glorioase.
Ai milă de tineretul și copiii rămași fără educație. Îndepărtează-i din calea lor pe toți cei care vor să-i împiedice să-și asigure un viitor fericit. Amin.
 
Tatăl nostru...., Bucură-te Marie....., Slavă Tatălui.....

Ziua VI - Încoronarea Preasfintei Fecioare Maria
 
Fecioară binecuvântată, tu ai fost înălțată la cer, pentru ca toți cei mântuiți prin misterul morții și învierii Fiului tău, să vadă prin credință mărirea pregătită lor de către Mântuitorul. Mai mult, tu ai fost încoronată ca regină a cerului și a pământului, pentru demnitatea ta de Mamă a lui Cristos și colaboratoare la opera de răscumpărare a omenirii. Primește-ne și pe noi ca supuși ai tăi.
Ajută-ne ca, prin munca și rugăciunile noastre, să lărgim împărăția lui Cristos în lume și să atragem pe cât mai mulți la slujirea lui Dumnezeu cel adevărat.
Apără, Mamă bună, familiile creștine și dăruiește-le toate cele necesare unui trai fericit. Ocrotește statele și libertatea cetățenilor, pentru ca împărăția Fiului tău să se statornicească nu numai în inimile credincioșilor, ci și în viața publică a națiunilor. Amin.
 
Tatăl nostru...., Bucură-te Marie....., Slavă Tatălui.....

ZIUA VII – Stăpânirea Maicii Domnului
 
Puternică Regina a Cerului și a Pământului , Tu stăpâneșți peste tot ce este mai prejos de Dumnezeu. Fiul tău ascultă cu drag rugăciunile tale. Tu te îngrijești cu bunătate de toți supușii tăi și intervii cu stăruință pe lângă Dumnezeu pentru toate câte avem nevoie. Revarsă asupra lumii întregi belșugul binecuvantarilor tale de mama.
Dăruiește pace tuturor popoarelelor, înzestrează-i cu bunăvoința pe toți cei care poartă în mâini destinele omenirii, dă hărnicie și conştinciozitate în muncă tuturor pamenilor. Îndepărtează-i pe toți cei care raspandesc învățături greșite sau încalcă drepturile legitime ale altora.
Fii alături de toți cei care suferă pentru dreptate și pentru făurirea unei lumi mai bune. Amin.
 
Tatăl Nostru… , Bucură-te Marie…, Slavă Tatălui…

ZIUA VIII – Mijlocitoarea tuturor harurilor
 
Preasfântă Fecioară Marie, slavita mai mult decât toți Îngerii și Sfinții, Dumnezeu te-a ales că Stăpână a noastră , tocmai pentru nespusa ta îndurare. Înălțată la cea mai mare slavă în ceruri, tu nu încetezi să te îngrijeșți de toți oamenii, și această o vei face cu dragoste fierbinte până la sfârșitul lumii.
Privește cu îndurare spre durerile poporului care îți aparține: vindecă-i pe bolnavi, ajută-i pe săraci, mangaie-i pe mâhniți,  însoțește-i pe călători, fii sprijinul celor orfani, dar, într-un chip deosebit, ai milă de cei păcătoși.
Fă-i să simtă tăria și mângâierea , pe care o aduce prezența ta pentru ca din toate inimile să se înalte spre Dumnezeu imnuri de preamărire.
 
Tatăl Nostru… , Bucură-te Marie…, Slavă Tatălui…

ZIUA IX - Sfânta Fecioara , Bucuria Sfinților
 
O, Maică Preacurata a Domnului, pe ține te admira din toată inima toți oamenii care îți cunosc frumusețea și îl lauda pe Dumnezeu pentru înțelepciunea și bunătatea pe care le-a manifestat prin tine! În Cer , însă, îngerii și sfinții te cunosc, în chip desăvârșit și se bucură de neasemuitele tale privilegii. Pentru ei, tu eșți un nou motiv de bucurie veșnică, după bucuria de a-l vedea pe Fiul tău.
Revarsă o rază din frumusețea ta, peste toți cei care se străduiesc, să-ți cunoască demnitatea și își dau interesul să aducă la tine și pe alții. Față de aceștia, arată, preabună Mama, o dărnicie deosebită.
Prin ei, apropie sufletele copiilor tăi, pentru a-i adună în împărăția lui Cristos pentru ca nici unul să nu se piardă în pustiul acestei vieți si ca laudele tale să răsune nu numai în Cer, ci și pe pământ. Amin.
 
Tatăl Nostru… , Bucură-te Marie…, Slavă Tatălui…